Dự án phòng chống thiên tai Miền Trung

Rọ kẽm KT (2x1x1)m dự án phòng chống thiên tai Miền Trung

thepbinhcuong-du-an-ro-da-phong-chong-thien-tai01

thepbinhcuong-du-an-ro-da-phong-chong-thien-tai02

thepbinhcuong-du-an-ro-da-phong-chong-thien-tai03

Hình ảnh: Người dân Miền Trung thi công

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Liên hệ tư vấn 0932.219.511