Rọ đá

·         Chống sói bờ sông, biển.

·         Lát mái và đáy kênh.

·         Bảo vệ mái đê, kè.

·         Đập tràn, thác nước, bể tiêu năng.

·         Tường chắn đất, mô cầu.

Danh mục:

Liên hệ tư vấn 0932.219.511